Szkoła podstawowa to czas pierwszego kontaktu z nauką, ze szkołą, gdy uczniowie w przedziale wiekowym od 6 lat do 13 większość swojego czasu poświęcają na poznawanie kolejnych elementów naukowej układanki.

Jednak, aby zainteresować ich poszczególnymi jej elementami, należy dostarczać mnóstwa możliwości kontaktu z różnymi bodźcami, dzięki którym wzbudzi się w nich chęć dalszego zgłębiania wiedzy.

Nawet, jeśli nie wywoła się u nich aż tak dużego zainteresowania, które skutkowałoby ochotą do dalszego zaznajamiania się z danym tematem to, chociaż umożliwi się dzieciom otrzymanie wstępnej wiedzy i jej ocenę pod kontem własnych zainteresowań dziecka.

Organizowane w tym wieku wszelkiego rodzaju wyjścia czy też wyjazdy poza teren szkoły dają dzieciom dużo radości a jest to przecież bardzo ważny aspekt każdego etapu rozwoju młodego człowieka.

Oczywiście ze względu na wiek uczestników wszelkiego rodzaju imprezy organizowane poza budynkiem szkoły dostosowane są do ich możliwości zarówno fizycznych jak i intelektualnych.

W pierwszych latach atrakcją mogą być wyjścia czy to do zoo, kina, filharmonii czy też na wystawę natomiast w klasach starszych największą radość dzieci czerpią z wypadów kilkudniowych i to jest to, o czym marzą.

www.eurohockey.pl