Sakramentalia to w wierze katolickiej swego rodzaju znaki święte.

Określenie to odnosi się zarówno do przedmiotów: medalików, szkaplerzy, ale również czynności z nimi związanych: błogosławieństwo, znak krzyża, sypanie popiołem.

Według wiary skuteczność uwarunkowana jest od nieustannej modlitwy.

Przedstawiciele wiary protestanckiej absolutnie odrzucają sakramentalia.

Każdy katolik bez względu na to jak mocno jest praktykujący posiada sakramentalia chociażby te, które otrzymał podczas sakramentów: chrztu, komunii świętej czy bierzmowania.

W miarę upływu czasu zmienia się również podejście wielu wierzących, którzy na przykład uważają, że tego rodzaju przedmioty są swego rodzaju afiszem, który nie jest potrzebny.

Coraz mniej ludzi nosi medaliki czy innego rodzaju dewocjonalia, zaś krzyż stał się trendy, ale w takiej konfiguracji, która nie ma nic wspólnego z tym o symbolu religijnym.

Prawdą jest, że wiara z założenia nie potrzebuje medalików a duchowego i głębokiego oddania wierze, sakramentalia mają być tylko symboliką.