W procesie wychowania szkolnego wiele jest momentów gdzie zadowolenie i oczekiwania uczniów są olbrzymie a radość płynąca z późniejszych doświadczeń także może taka być.

Wszelkiego rodzaju rozrywki zarówno sportowe, jak i kulturalne powodują wzmocnienie więzi z grupą, ze szkołą, identyfikowanie się z otoczeniem a tym samym dostarczają nowych doświadczeń i dają przede wszystkim dużo radości.

Jedną z takowych form są wszelkiego rodzaju wycieczki szkolne, wyczekiwane przez uczniów w trakcie długich tygodni nauki, cieszące się ogólną aprobatą i wywołujące ogrom emocji wśród uczestników, a jednocześnie umożliwiające poznanie nowych miejsc czy też przeżycie nowych, ciekawych doświadczeń, które stanowią w późniejszym życiu, bagaż wspomnień z danego okresu życia.

Szkoła podstawowa w Józefinie, również dba o integracje swoich uczniów. Co roku uczniowie, mają okazje uczestniczyć w wielu wycieczkach, dzięki czemu poziom ich integracji rośnie.

Dlatego też starać się należy, aby takowe wyjścia czy też wyjazdy były organizowane, aby stanowiły miły przerywnik w codziennym harmonogramie szkolnych zajęć i stanowiły miłą odskocznię jednocześnie dostarczając nowych treści dydaktycznych oraz aby każde z dzieci mogło być uczestnikami tego rodzaju imprez.