Miejsca święte uznane są przez wyznawców danej religii, często są miejscem pielgrzymek, czyli odwiedzin wiernych wierzących w ich nadzwyczajną istotę.

Do tych miejsc kultu możemy zaliczyć: kościoły, kaplice, sanktuaria, cmentarze oraz ołtarze.

Dla jednych wymienione miejsca nie mają żadnego znaczenia poza kulturowym czy historycznym natomiast dla innych miejscem, które z czcić z godnością.

Poza aspektem duchowym jest jeszcze ten bardziej namacalny można powiedzieć nawet materialistyczny.

Nie chodzi tutaj absolutnie o negowanie wiary, ale o to, że coraz częściej tak zwane miejsca święte są całym procesem marketingowym.

Czasem dzieje się to z powodu ludzi, którzy obrządki chrześcijańskie sprowadzają do handlu, czasem niestety dzieje się tak z powodu kleryków.

Ci w ostatnich czasach są wyjątkowo napiętnowani podejrzeniami aczkolwiek patrząc obiektywnie ów podejrzenia nie są bezpodstawne.

W wielu parafiach praktykowane są zachowania dążące do wzbogacenia się i z pewnością jest to w brew regułom wytyczanym przez Kurię Rzymską.