W zależności od rodzaju wyjazdu i posiadanych przez niego cech, każdy z nich niesie za sobą jakąś treść, jakieś określone przesłanie.

Posiada cel, który docelowo musi zostać zrealizowany tak, aby całość stała się satysfakcjonująca i sensowna.

W przypadku wycieczek szkolnych nie my, jako organizatorzy, uczestnicy czy tez ich rodzice i opiekunowie, określamy cele, jakie powinna spełniać takowa wycieczka.

Cały ich pakiet został określony i opisany w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i powinien być z nim zgodny.

Nadrzędną cechą, jaką powinny mieć szkolne wyjazdy to poznawanie i zaznajamianie się z krajem ojczystym, z jego kulturę, tradycją, środowiskiem przyrodniczym, zabytkami a co za tym idzie także historią.

Oczywiście czasem organizowane wyjazdy zagraniczne pokazują wszystkie te aspekty, ale kraju obcego właśnie odwiedzanego.

Pozwalają na poszerzenie światopoglądu i wiedzy z różnych dziedzin życia gospodarczego, geograficznego, społecznego czy też kulturalnego danego kraju.

Są bardzo wartościową formą i umożliwiają rozwój cech poznawczych młodego człowieka.

Szkoła organizując jakiekolwiek działania uzupełniające i uatrakcyjniające proces dydaktyczny, których celem jest pobudzanie rozwoju uczniów, jednocześnie wspomaga rodzinę w procesie wychowania.

www.tbom.pl